Farfars Dikt


 

              Gå ut i skogen då en vårdag gryr


 

              uti den allra första morgonväkten


 

              På backens krön invid den sanka myr


 

              lyss till konsert från fåglars alla släkten


 

              Från finkens kvitter hela skalan opp


 

              till tjäderns spel i höga furans topp.


 

 


 

              I skogen äger jag en helgedom


 

              med pelargångar och grenars galler


 

             Jag manas och känner till andakt from


 

             då aftonsolens skimmer därpå faller


 

             Jag hörer skogens djupa sakta sus


 

             som ett högtidligt fjärran orgelbrus


 

 


 

             Hör sus från hundraårig tall


 

             på höga bergets stup


 

             Se vattnets brus i bäckens fall


 

             vid insjöns klara djup


 

             Och spanar jag kring världen all


 

             ej bättre vy jag finna skall


 

  


 

  © Karl Jonsson